Vær og sikkerhet

Emergenci instructions – Nødprosedyrer  S/Y Pliosaurus.

Abandoning ship. ( 2 minutes) Nødprosedyre på å forlate båten. (2 minutter)
   
Write down current GPS position. Skriv ned GPS possisjonen.
Send distress signal on: VHF,HF and Inmarsat. Sende distress nødanrop på VHF,HF og Inmarsat.
Secure and launch liferaft. Sjøsette og sikkre redningsflåten.
Activate EPIRB and secure in liferaft. Aktivere EPIRB og sikkre denne i redningsflåten.
Put survival containers in liferaft and secure lanyards. Plassere Grab Bagger i redningsflåten.
Take satellite telephone to the raft. Sjekk at satelitt telefonen er med.( Iridium)
Bring AIS SART to the liferaft. Ta med AIS SART i redningsflåten.
Load extra water and easilly grabbed food. Ta med ekstra vann og mat hvis du har tid.
Children should not be placed in the raft alone. Barn skal ikke plasseres i flåten alene.
   
Equipment that should be included: Utstyr som bør være med:
Medicine. First aid kit, sun block, painkillers,seasicness medication and personal medicines. Medisiner: sjøsyketabletter,førstehjelpsutstyr, solkrem, smertestillende, personlige medisiner.
Food: Dry and concentrated food, chocolate,glucose and other available food. And Water. Mat: Konsentrert mat tørket. (ikke bare mat som må blandes med vann), sjokolade og annet søtt. Og ellers det man kjapt kan få med seg. Og vann.
Safty: EPIRB,Irdium,AIS SART,GPS, Batterys,VHF,Signal mirror, sea anchor, flares. Sikkerhet: EPIRB (2 stk) AIS SART (2 stk) VHF,GPS,Iridiumtelefon,nødraketter og røykbokser,lommelykter og lysstaver, ekstra batterier. Nødnummere til tlf.
Other equipment: Cup,knife(pocket knife with various blades),spoon,plastic plates, fishing gear, can opener,sponge and repair kit for raft. Annet utstyr: Kniv(lommekniv med mye utstyr),skjeer, plastglass/talerkener,fiskeutstyr/fiskegarn,svamp, utstyr for å lappe flåten, ekstra drivanker, boksåpner.
Personal: Passports,monney, paper and pencil, reading matther, games/playing cards. Personlig: Pass, penger/kredittkort,papir og blyant, spillekort/spill og lesestoff.
Comfort: Blankets, spare clouting,sun hats,umbrella. Komfor: Tepper,klær,solhatter, paraply(mot sol eller for å samle regnvann eller som seil),solbriller og kosedyr!
Navigation: Compass,sextant, charts, GPS, electronic charts. Navigasjon:Kompass, GPS, kartmaskiner (PC/I-Pad) og sekstant.
   
Ongoing measures: Always have survaival container(Grab bag)s ready, and check and rotate these regulary. Always have a can of water available in cockpit. Discuss with crew and assign individual tasks. Løpende forhåndsregler: Alltid ha “Grab bags” klare og let tilgjengelige. Alltid ha en kanne vann lett tilgjengelig. Daglig sjekk av redningsflåte og EPIRB. Vedlikeholde det som skal være med (batterier/mat etc). Diskutere med besetningen om det å måtte forlate båten, og å fordele arbeidsoppgavene på alle om bord.
 

 

 Vær

Fiji Met

Frank Singleton’s Weather Site for Sailin

Marine warnings Australia

Met.no

Met Australia

MetVuw

Værsiden

Norsk vær-radar

Sailing weather online

Weather Online

Windguru

Weather Underground

Windfinder

GRIB.US

Yr.no Grib files

Frivind.com Passageweather.com

http://forecast.predictwind

Sikkerhet

Noonsite: piracy Maritime Safety Information International Maritime Bureau Weekly Piracy report Hovedrednings sentralene HRS US Coast Guard Redningsselskapet.no

Lege / helse hjelp.

Radio Medico Norway Medisin – Felleskatalogen Norsk Luftambulanse 24 timers beredskap.

Forsikring.

Pantaenius

Nettportaler for seilere.

Cruisingassociation.uk Fjordsailing Freecruisingguide.com Marinewaypoints.com Onpassage.com sorgenfri.com sydhav.com worldcruising.com