Daily Archives: februar 24, 2014

Norsk melk på Galapagos.

Yoghurt fra familien Kastdalen. På Santa Cruz.

Yoghurt fra familien Kastdalen. På Santa Cruz.

 

Som bildene viser, er  «norsk melk» et kvalitets stempel på Galapagos. Thorvald Kastdalen importerte Holsteinkuer fra Panama, og startet den første seriøse produksjon  og meierivirksomhet på Galapagos. Dette har gjort at » norsk melk» er blitt et utrykk for kvalitet her. Merkenavnet La Noruega, er ikke eid av nordmenn , men Kastdalen er et vel så godt merke, hva kvalitet gjelder og er obligatorisk i alle melkehyller her på Galapagos. At vi har vert på farmene og sett gårdsmeieriet til Maria Kastdalen, gjør jo dette veldig spennende for oss, og ja vi har  Kastdalen yoghurt ombord. Med ananas smak.

 

Leche La Noruega ( norsk melk). En merkevare i Santa Cruz.

Leche La Noruega ( norsk melk). En merkevare i Santa Cruz.